Omgevingsvergunning kozijnen

Een omgevingsvergunning is in sommige gevallen noodzakelijk bij het vervangen van oude kozijnen. Zowel particulieren als bedrijven zijn in staat om een omgevingsvergunning aan te vragen via het Omgevingsloket. In welke gevallen moet u nu precies de omgevingsvergunning aanvragen?

De volgende soorten bouwwerken zijn te onderscheiden: het hoofdgebouw, andere bouwwerken en beschermde monumenten of stads- en dorpsgezichten.

Hoofdgebouw

Als de kozijnen aan de achterzijde of zijgevel van het hoofdgebouw zijn bevestigd, dan mag u deze zonder vergunning vervangen, mits het kozijn niet is gericht op een openbaar toegankelijk gebied. Ook de kozijnen van de voorgevel mogen zonder vergunning worden vervangen, hierbij is het dan belangrijk dat de stijl van het kozijn onveranderd blijft.

Andere bouwwerken

Bij een schuur, uitbouw en dergelijke bouwwerken die onderdeel uitmaken van het hoofdgebouw is het vervangen van kozijnen altijd vergunningsvrij mogelijk. In het bestemmingsplan van de gemeente staat precies aangegeven wat onder een bouwwerk valt. Als een bouwwerk geen onderdeel uit maakt van het hoofdgebouw dan mogen de kozijnen sowieso niet zonder vergunning worden vervangen.

Beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten

Kozijnen zijn nooit vergunningsvrij te vervangen als u woont in een gemeentelijk of provinciaal beschermd monument. Voor slopen, restauratie, onderhoud en nieuwbouw is een vergunning noodzakelijk. Voor monumenten met rijksbescherming gelden dezelfde richtlijnen, alleen is onderhoud en restauratie wel toegestaan zonder vergunning.

Als u zelf wilt onderzoeken of u een vergunning moet aanvragen dan kan dat op: http://www.omgevingsloket.nl/Particulier/particulier/home/checken
Dit kan zonder kosten en kost slechts 5 minuten. De beschreven website is een initiatief van de overheid.